Povrat poreza isplatit će se tek dogodine?

Porezni obveznici u FBiH za prošlu su godinu uplatili više od 207 milijuna KM poreza na dohodak, a povrat preplaćenog dijela ovog poreza trebali bi dobiti do kraja ove godine. Svi ostvaruju pravo na podnošenje prijave za povrat poreza. Teško je procijeniti koliko će on Federaciju BiH koštati, no sigurno je da mi u Poreznoj upravi očekujemo veliki broj prijava za povrat, kazao je Fuad Balta, pomoćnik direktora Porezne uprave FBiH.

Prijave za povrat poreza moguće je podnijeti tek nakon podnošenja godišnje porezne prijave, koja se preporučuje od 1. travnja, pa bi porezni obveznici svoj zahtjev za povrat poreza mogli podnijeti tek nakon 30. travnja. – Sve prijave će se detaljno provjeriti i utvrdit će se tko stvarno ima pravo na povrat poreza, a za one koji budu iznosili netočne podatke, odnosno pokušali se služiti prijevarom, predviđene su i kazne – ona najmanja od 300 KM i više, ovisno od razlike između prijavljene i utvrđene porezne obveze, pojašnjava Balta. Iz Porezne uprave FBiH doznajemo kako su preplaćeni porez poreznim obveznicima dužne vratiti županije, s obzirom na to da je na njihovim računima završavao porez na dohodak. – Porezna uprava utvrđuje rješenje prava na povrat poreza na temelju provjerene dokumentacije, koja se potom šalje županijskim ministarstvima financija koja su raspolagala sredstvima tog poreza na dohodak, nakon čega oni donose svoja rješenja na pravo povrata sredstava. Potom županije, ovisno o raspoloživim sredstvima na svom računu, izdaju operativni nalog za povrat poreza na žiroračune poreznih obveznika. Ovo će biti vrlo komplicirana procedura ako se nešto ne promijeni, što je vrlo teško. Rok za povrat poreza je odgođen do 31. prosinca ove godine, no, s obzirom na cijelu situaciju i kompliciranu proceduru, nisam baš optimist da će se on moći i ispoštovati, kazao je Balta.

 

(Slobodna Dalmacija)