Povećanja penzija kroz novi zakon o PIO

Predstavnici Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u FBiH i Saveza župansijskih udruga umirovljenika FBiH sastali su se sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem.

 

Ono što je dogovoreno na sastanku, a prvenstveno se tiče povećanja penzija za najugroženije kategorije, trebalo bi postati sastavnim dijelom novog zakona o PIO. U idućoj sedmici trebala bi vanredno zasjedati i Skupština Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u FBiH, koja bi se očitovala o dogovorenim potezima, te zauzela stav naspram ranije zakazanog protesta penzionera.

– Razgovor je bio konstruktivan, realan i primjeren sadašnjim mogućnostima. Dogovorili smo šta nam Vlada može sad ponuditi za poboljšanje socijalnog stanja penzionera. Usaglasili smo se da je neophodno da zajedno insistiramo na donošenju novog zakona o PIO, a što je osnov svega ostalog. Da se u novi zakon stavi odredba o povećanju za 10 posto penzija korisnika penzionisanih do jula ‘98, a 5 posto penzionisanih od tada do 2008, zatim da se u aprilu 2018. svima usklade penzije prema rastu troškova života. Dogovorili smo da predstavnici resornog ministarstva i dva saveza rade na formulisanju ovih odredbi za novi zakon. Dogovoreno je i da Kolegij Vlade, direktor Federalnog zavoda PIO/MIO i predstavnici penzionera razgovaraju sa kolegijima oba doma Parlamenta FBiH, gdje ćemo im obrazložiti potrebu da se na prvoj sjednici usvoji novi zakon o PIO, kazao nam je Omer Omerefendić, predsjednik Skupštine Saveza udruženja penzionera u FBiH.

Dogovoreno je i to da se zaustavi usklađivanje maksimalnih penzija dok najniže ne porastu toliko da odnos najniže i najviše bude 1:5, odnosno dok najniže penzije ne budu 434 KM. Planira se napraviti i limit u isplati penzija kako nijedna ne bi bila viša od plate koju je penzioner imao.

(Oslobođenje)