Vijesti iz BiH

Potpisivanje pisma namjere u okviru USAID-ovog projekta PARE

Direktor misije USAID-a Allan Reed i ministar financija i trezora BiH, Dragan Vrankić potpisat će sutra pismo namjere u okviru USAID-ovog projekta Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi (PARE). Ovim se Pismom namjere nastavlja USAID-ova tehnička pomoć Ministarstvu financija i trezora BiH u unapređenju ekonomskih reformi i uspostavi modernog, stabilnog i konkurentnog financijskog sektora.

Pomoć ima za cilj i unapređenje kapaciteta ovom Ministarstva u kreiranju koherentnijeg financijskog sektora BiH te poboljšanju suradnje između javnih financijskih institucija i privatnog sektora u BiH, priopćeno je iz USAID-a. USAID-ov projekt PARE će također podržati Ministarstvo u kreiranju napredne financijske politike, fokusirane na razvoj zdravog financijskog sektora u BiH, što će ojačati regulatorni okvir financijskog sektora BiH u skladu s međunarodnim financijskim standardima i direktivama EU. USAID-ov projekt PARE kreiran je da pomogne jačanje regulatornog okvira za sektor financijskih usluga, unaprijedi financijsku administraciju javnih resursa i stvori povoljno okruženje za investiranje i razvoj privatnog sektora, na osnovu ciljane pomoći na bazi potreba. Do danas je vlada SAD-a, putem USAID-a, osigurala preko milijardu dolara za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku Bosne i Hercegovine.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend