Potpisan Ugovor o izradi projektne dokumentacije za objekt „Šetnica vrhovima šume“ na Babanovcu

Sukladno obvezama preuzetim Ugovorom između UG „Vlašić planet života“ i nizozemske razvojne agencije SNV o međusobnoj suradnji, u Travniku je potpisan Ugovor između SNV-a i Poduzeća za projektiranje i inžinjering u građevinarstvu „Dom projekt“ d.o.o.Travnik o izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta „Šetnica vrhovima šume“ na Babanovcu. Prema navedenim ugovorenim obvezama, SNV će gotovu projektnu dokumentaciju ustupiti UG „Vlašić planet života“ kako bi započele aktivnosti na zatvaranju financijske konstrukcije za izgradnju ovog objekta i njegova konačna realizacija.

Kako smo i ranije informirali, uloga Općine kao partnera u realizaciji ovog značajnog projekta već je definirana Sporazumom o utvrđivanju međusobnih odnosa, prema kojem Općina Travnik u ovaj projekt unosi dio koji se ogleda u ustupanju prava korištenja zemljišta na kojem će biti lociran object, kao i troškove za izdavanje potrebne dokumentacije, pristojbi i drugih naknada i troškove pribavljanja suglasnosti od infrastrukturnih poduzeća. Već krajem prosinca bit će upriličena svečana prezentacija idejnog rješenja za sve zainteresirane strane u projektu, članove UG „Vlašić planet života“ i medije, a završetak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije predviđen j već za početak 2011.godine.