Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš i direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije između MO BiH i APIK-a.

 

Potpisivanju, koje je obavljeno u Ministarstvu odbrane BiH, prisutvovali su i generalni inspektor MO BiH brigadni general Enes Husejnović i pomoćnik direktora APIK-a Vladica Babić.

 

Memorandum je zasnovan na Zakonu o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Zakonu o odbrani BiH, podržan je državnom Strategijom za borbu protiv korupcije 2015-2019., a definira oblasti i međusobne mehanizme saradnje, koordinacije i pružanja podrške.

 

Ministrica Pendeš je izrazila zadovoljstvo potpisivanjem Memoranduma i naglasila opredijeljenost Ministarstva odbrane BiH na jačanju profesionalizma, izgradnji integriteta, jačanju odgovornosti i transparetnom upravljanju resursima odbrane

 

Također, sagovornici su se složili da predstojeća aktivnost predstavlja nastavak međusobne saradnje u ovoj oblasti, što podrazumijeva sveukupne napore MO BiH, ispunjenje obaveza iz državne Strategije za borbu protiv korupcije i Plana integriteta i borbe protiv korupcije MO BiH za period 2015-2019. godina, zajednički rad u BiH i u regionalnim i međunarodnim inicijativama, te razmjenu iskustava i izgradnju vlastitih kapaciteta za obuku i doprinos širem okruženju.


(Ured za odnose s javnošću)