Ponovno angažiran helikopter OS BiH u gašenju požara u općini Jablanica

U skladu s procedurama, a na zahtjev Službe civilne zaštite općine Jablanica, rano jutros, Oružane snage BiH iz sastava 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane uputile su jedan helikopter Mi8-MTV za pružanje pomoći tokom elementarne nepogode – gašenje požara na planini Čvrsnica u općini Jablanica.

 

Tokom angažovanja proteklih dana, 26. juna, posada Oružanih snaga BiH helikopterom MI8-MTV ostvarila je ukupno 5.2 sata naleta pri čemu je izbačeno 23 vedra, odnosno 46 tona vode.

 

S obzirom na to da je lokalitet požara nepristupačan, a radi se o velikom šumskom požaru – borovoj šumi na obroncima planine Čvrsnici, Oružane snage BiH će biti i dalje u pripravnosti i spremne da pružaju pomoć civilnim organima vlasti u gašenju požara u BiH.