Ponedjeljak, 3. svibanj – neradni dan

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike priopćilo je da je  Zakonom o praznicima  Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94,  određeno da je Prvi svibanj međunarodni praznik i da se obilježava dva dana.

Kako drugi dan praznika pada u nedjelju, sukladno Zakonu, praznikom se smatra i ponedjeljak 3. svibanj. Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe  ne rade, navodi se u priopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.