Zanimljivosti

Ponavljači koštali BiH 4,7 milijuna maraka

Tijekom protekle 2009./10. školske godine, samo ponavljači u srednjim školama stajali su Bosnu i Hercegovinu 4,7 milijuna konvertibilnih maraka. Računica je jasna – u toj školskoj godini 1.791 učenik je upućen da ponovi razred, a prema izračunu Centra civilnih inicijativa, prosječni trošak školovanja jednog učenika u BiH iznosi 2.600 maraka.

Iznos je i daleko veći
Dodaju li se ovom broju izgubljena sredstva na ime ponavljača u osnovnim školama, a posebice onima koji godine gube na visokim školama, ova brojka bi se uvećala i nekoliko puta. Poznato je da se iz godine u godinu u srednju školu upisuje sve manji broj učenika, isključivo zbog nataliteta. Tako se u BiH na početku školske 2009./10. godine u 310 srednjih škola upisalo 146.914 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 1.186 učenika, ili 0.8 %. Pridoda li se istima ponavljači, broj svršenih srednjoškolaca, koji iznosi 1,22 posto, lako je zaključiti da je svake godine 2 posto manje svršenih srednjoškolaca, ili oko 3 tisuće. Nažalost, tu je bilo i 1243 učenika koji su prekinuli školovanje te je ovaj broj još veći. Opet se pokazalo da su osobe ženskog spola bolje učenice od svojih vršnjaka. Od ukupno 1.791 učenika, koji su izgubili godinu, tek svaka četvrta je žena. Kada je u pitanju vrsta škole, najviše ih je godinu izgubilo u srednjim strukovnim školama, gde je iz svakog odjela po jedan učenik izgubio godinu. Naime, prema podacima Agencije za statistiku, u školskoj 2009./10. godinu ukupno je upisano 22.990 učenika, a godinu je izgubilo 984 učenika ili 3,3 posto. Treba naglasiti da su propadali i učenici tehničkih škola i gimnazijalci, ali i oni koji su upisali umjetničke i vjerske škole, a godine su se gubile i školama s posebnim potrebama.
Maturanti ne propadaju
Rekorderi po razredima, kako se očekivalo, jesu prvi razredi. Od ukupno 43.838 učenika svih prvih razreda u BiH, godinu su izgubila 932 učenika, više od 2 posto. Idući prema starijim razredima, broj ponavljača je sve manji. Tako je završni razred skoro bez ponavljača. Od upisanih 30.332 maturanata, na maturu nije izišlo samo 60 učenika u cijeloj BiH, svaki petstoti učenik.

(VL)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend