Pomoć kada je najpotrebnije

Konferencija “Hitne intervencije – Poplave na Balkanu – Inkluzivna priprema i smanjenje rizika od katastrofa” koju, uz podršku partnerskih organizacija, organizuje CARE International Balkans, će se održati u ponedjeljak, 14.12.2015 godine sa početkom u 10:30 u hotelu Bristol u Sarajevu. Konferencija će okupiti preko 80 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i regije, te predstavnike domaćih i međunarodnih institucija i donatora!

Konferencija se organizira nakon 18 mjeseci rada, kontinuiranog angažmana i reagirovanja na poplave koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srbiju u maju 2014. godine. Konferencija je čin priznavanja nevjerovatnog rada i velikodušne predanosti brojnih partnerskih organizacija, institucija i pojedinaca/ki, i na kraju, ali ne manje važno, otpornosti i borbe mnogih zajednica i osoba pogođenih ovom katastrofom.

Cilj ove konferencije je da se, uspostavi efikasan dijalog svih aktera koji djeluju kroz neposredne ili dugoročne intervencije u kriznim vremenima. Tokom ove konferencije će predstavnici CARE International predstaviti model hitnih intervencija, pozitivnih praksi koje su dale najviše rezultata u kriznim vremenima, ali i ntervencije koje mogu prevenirati posljedice sličnih katastrofa. Konferencija će uključiti sve aktere/ice u proces saradnje, doprinijeti dijeljenju informacija o perspektivama zajednica u konkretnim pitanjima i poticati zajedničko vlasništvo u planiranju u budućnosti. To je zajednički napor da se nauči iz iskustava pogođenih zajednica, izgradi otpornost, uključe žene i marginalizirane zajednice, kao što su Romi i Romkinje, u odgovor na krizne situacije i buduće aktivnosti pripravnosti. Prisutni učesnici će imati priliku da čuju pozitivne priče djelovanja organizacija iz BiH i Srbije. Tokom konferencije sa učesnicima/ama će se podijeliti informacija o drugim hitnim programima, uključujući i Program pomoći izbjeglicama na Balkanu koji CARE implementira od avgusta 2015. godine.

Ovo je također prilika da se obilježi 70 godina „CARE paketa“, koji je CARE pokrenuo 1945. godine da bi pomogao unesrećenima poslije Drugog svjetskog rata.