Počinje uplata premija za zdravstveno osiguranje

Do 31. ožujka 2011. osigurane osobe s područja KSB-a u poslovnicama zdravstvenog osiguranja mogu uplatiti prvi dio premije u iznosu od 15 KM, kojom su oslobođeni plaćanja participacije za usluge primarne, konzilijarno-specijalističke i bolničke zdravstvene zaštite u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja. Drugi dio premije građani će plaćati za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., a o početku izdavanja tih markica bit će naknadno obaviješteni.

U obavijesti Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB-a precizirano je da pravo na uplatu drugog dijela premije imaju isključivo osobe koje su uplatila prvi dio. Ukoliko osigurane osobe ne uplate premiju, plaćaju participaciju za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu u skladu s odredbama odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite u KSB. Godišnja cijena premije za 2011. je 30 KM, a rok važenja markica koje su dosad bile u primjeni istječe s posljednjim danom 2010.