Počela rekonstrukcija kuće za porodicu Ljeskovica iz sela Liješće

U okviru rada 11. EMMAUS Međunarodnog omladinskog radnog kampa 2016 u Srebrenici počela je rekonstrukcija i dogradnja kuće za porodicu Ljeskovica iz sela Liješće u Skelanima.

„Ova porodica već dugo vremena živi u jako lošim stambenim uslovima i smatra se za jednu od najugroženijih na ovom području. Uz nešto malo socijalne pomoći koju primaju nisu u mogućnosti podmiriti ni najosnovnije životne potrebe. Na ovaj način MFS-EMMAUS će uz pomoć vrijednih volontera poboljšati barem stambene usloveove porodice koji su trenutno u izuzetno lošem stanju“ – izjavila je koordinatorica kampa Sabiha Mujkić.

 

Inače, u organizaciji  MFS – EMMAUS-a, 11. EMMAUS – Međunarodni omladinski radni kamp svečano je otvoren i počeo je sa radom 10. jula. Ove godine kamp je okupio 100 učesnika iz cijelog svijeta. Svečanom otvaranju kampa pored učesnika i uposlenika prisustvovali su i dugogodišnji prijatelji MFS-EMMAUS-a kao što su Eddy Thoreau- predsjednik Emmaus Synergie i Hans Van Beek- član Odbora Emmaus Europe i Emmaus International, Hatidža Mehmedović- predsjednica Udruženja „Majke Srebrenice“, a posebnu čast svojim prisustvom ukazao nam je ministar za izbjegla i raseljena lica dr. Edin Ramić, koji je proglasio kamp otvorenim.

 

«Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica prepoznalo je aktivnosti MFS-EMMAUS-a i već nekoliko godina podržava njihov rad i trud. U nekim segmentima imamo sličnu misiju, a ta misija je da pomognemo onima kojima su u stanju potrebe. Drago nam je da postoje ovakve organizacije i dobri ljudi koji su spremni odvojiti svoje vrijeme i činiti dobročinstvo ljudima koje pretežno ne poznaju. Bez obzira na starosnu dob, religiju ili kulturu, uvijek je u korijenu toga da se preporučuje činjenju dobročinstva i da se bude pravedno prema drugima. Sve smo to uvidjeli u MFS EMMAUS-u i projektima koje implementiraju. Oni ne vode računa o nacionalnosti, religiji i tome sličnom nego pomažu sve one kojima je pomoć potrebna, stoga će uvijek imati podršku ovog Ministarstva.Nadam se da će oni koji nisu iz BiH, a došli su ovdje na kamp u Srebrenicu, uvidjeti istinu o BiH, uvdijeti njene ljepote i da će je posjećivati  i nekim drugim prilikama», izjavio je ministar Ramić.

 

Prva aktivnost, koju volonteri Međunarodnog omladinskog radnog kampa – EMMAUS obavljaju nakon dolaska u Srebrenicu, je čišćenje Memorijalnog centra nakon komemoracije žrtvama genocida u Potočarima.

Ostale aktivnosti koje su planirane tokom kampa su radovi na farmi na Palama, edukativne i zabavne radionice, razne sportske aktivnosti, izleti i druženja sa mladima.

 

Međunarodnim omladinskim radnim kampom nastoji se približiti kamp lokalnom stanovništvu i skupa sa njima napraviti pozitivnu promjenu u Srebrenici.