PENDEŠ: NATO ima strateški interes za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana

Najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na čelu s ministricom odbrane BiH Marinom Pendeš i načelnikom ZŠ OS BiH generalpukovnikom Antom Jelečom, održali su u Sarajevu sastanak s visokom delegacijom Vojnog komiteta NATO-a koju je predvodio predsjedavajući Vojnog komiteta general Petr Pavel.

 

Ovo je prvi put da u ovom formatu i na ovom nivou Vojni komitet, kao najviše vojno tijelo NATO-a, posjećuje našu zemlju. U njegovom sastavu su vojni čelnici svih država članica NATO-a, a u delegaciji koja je, na poziv ministrice odbrane BiH Marine Pendeš, posjetila Bosnu i Hercegovinu nalazi se više od 30 generala i admirala svih zemalja članica NATO-a.

 

Cilj posjete bio je upoznavanje sa progresom BiH u NATO integracijskom procesu u oblasti odbrane. Gosti su tokom sastanka, koji je održan u Domu OS BiH u Sarajevu, upoznati sa procesom reforme odbrambenog sektora, a posebno sa procesom ispunjavanja uslova za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo (MAP) BiH u NATO, sa planom  implementacije Pregleda odbrane i modernizacije Oružanih snaga BiH.

 

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš je tokom sastanka naglasila čvrsta stajališta, iskazana kroz dokumente Sigurnosna politika BiH, Odbrambena politika, Pravci i ciljevi vanjske politike koju je utvrdilo Predsjedništvo BiH i Zakon o odbrani BiH, u kojima su članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji prepoznati kao primarni vanjskopolitički ciljevi. U tom smislu, naglasila je ministrica Pendeš, „neposredni koraci u ispunjenju navedenih strateških ciljeva jesu aktiviranje Akcijskog plana za članstvo u NATO i stjecanje kandidatskog statusa za članstvo u EU.“

 

Također, delegacija Vojnog komiteta NATO je  upoznata sa ostvarenim napretkom u BiH i sa konkretnim rezultatima po pitanju registracije vojnih lokacija i implementacije Pregleda odbrane, kao i sa misijom i zadacima Oružanih snaga BiH, gdje posebnu važnost ima doprinos Oružanih snaga u misijama održavanja međunarodnog mira i sigurnosti, angažman u operacijama pomoći civilnim vlastima u spašavanju ljudi i materijalnih dobara, operacijama deminiranja, međunarodnim vježbama, te saradnji i partnerstvu sa NATO-om, projektima bilateralne, regionalne i šire međunarodne odbrambene i sigurnosne saradnje.

 

Rezultati u svakoj od ovih oblasti, kako je istakla ministrica Pendeš, „učvršćuje naše samopouzdanje, ali i doprinosi relevantnosti Oružanih snaga BiH u okviru institucija BiH i našoj međunarodnoj kredibilnosti.“

 

General Pavel je iskazao zadovoljstvo posjetom i prilikom „da iz prve ruke“ vidi napredak koji je Bosna i Hercegovina učinila u sektoru odbrane, kao i doprinosu koji Bosna i Hercegovina pruža kroz Misiju podrške miru u Afganistanu. Također, general Pavel je kazao da NATO vidi budućnost regiona u evroatlantskoj saradnji i integraciji „za one koji to žele.“ „NATO ostaje u potpunosti posvećen stabilnosti i sigurnosti Zapadnog Balkana. NATO ima strateški interes za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana i mi snažno podstičemo političke lidere na Zapadnom Balkanu da rade u skladu sa svojim odgovornostima i nastave put dijaloga i pomirenja. Bosna i Hercegovina je vrijedan partner NATO-a na Zapadnom Balkanu i računamo da će Bosna i Hercegovina i dalje biti posvećena održavanju mira i stabilnosti“, kazao je general Pavel u obraćanju medijima nakon održanog sastanka.

 

Delegacija Vojnog komiteta NATO-a tokom dana će obići i Operativnu komandu OS BiH, gdje će biti upoznata s aktivnostima Operativne komande OS BiH i sposobnostima tima za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava OS BiH, a predviđen je i razgovor s pripadnicima OS BiH koji su učestvovali u operacijama podrške miru.

 

Ured za odnose s javnošću