Parlamentarci ostaju bez pola paušala zbog lošeg ponašanja

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH odlučio je jučer kako će Prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja zastupnika i izaslanika u PSBiH razmatrati po skraćenoj proceduri, a ne po hitnom postupku kako je tražila Zajednička komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku.Izaslanici su ovu odluku obrazložili neophodnošću amandmanske faze. Prijedlog predviđa da će za kršenje Kodeksa, zastupnici i izaslanici moći biti kažnjeni s oduzimanjem 50 posto mjesečnog paušala, ali i da će se na ovakve izrečene sankcije zastupnici i izaslanici moći žaliti Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove PSBiH, umjesto zajedničkom kolegiju. Zanimljivo je kako se ova odredba odnosi na paušale zastupnika, a ne na plaće.

S druge strane, izgleda kako zastupnici ponovo odugovlače s donošenjem ovoga zakona koji se pokušava usvojiti već skoro deset godina. I sve dosadašnje procedure po ovom pitanju su sustavno blokirane, a o ovoj temi se jedno vrijeme uopće nije razgovaralo.

Bh. Parlament je jedan od rijetkih u svijetu koji nema kodeks ponašanja, tako da se u ovoj instituciji ne mogu kazniti zastupnici zbog nedoličnog ponašanja. Izaslanici su usvojili i Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2009., Godišnji i Finansijski izvještaj Centralne banke BiH za 2009., Izvještaj o radu i poslovanju RTVBiH, Izvještaj o radu Pravobraniteljstva BiH za period 1. siječanj 2009. – 31. prosinac 2009.  i Izvještaj o radu Vijeća ministara za 2009.Usvojeni su i izvještaji o aktivnostima na projektu “Autoput na koridoru 5-C”  te Plan narednih aktivnosti koji je podnijelo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, radu stalnih komisija Doma naroda za 2009. i radu stalnih zajedničkih komisija oba doma za 2009.
Zanimljivo je kako se ova odredba odnosi na paušale zastupnika, a ne na plaće.  (vecernji.ba)