Vijesti iz BiH

Pacijenti umiru zbog politike i malog broja donatora u BiH

U BiH propise o transplantaciji organa imaju entiteti, ali ne i država. Zbog stanja ustavne nadležnosti i političkih nesuglasja, šanse da se usvoje propisi iz ove oblasti u BiH su male. BiH još dugo neće biti dijelom Eurotransplanta, kontinentalne mreže za donaciju organa. Kao i u mnogim drugim područjima, BiH i u oblasti transplantacije organa ne zadovoljava standarde koje nameće Europa.

 

Država bez propisa

Eurotransplant, kao međunarodna neprofitna organizacija za poticanje i koordiniranje transplantacije organa u državama članicama, zahtjeva postojanje jedinstvenih propisa na državnoj razini. U BiH propise o transplantaciji organa imaju entiteti, ali ne i država. Zbog pitanja ustavne nadležnosti i političkih nesuglasica, šanse da se u skorije vrijeme usvoje propisi iz ove oblasti na državnoj razini vrlo su male. Zdravstvo je, po daytonskom Ustavu, u isključivoj ingerenciji entiteta i usprkos neupitnoj koristi koju stotine građana oba entiteta mogu imati od uključivanje zemlje u Eurotransplant, iz Republike Srpske najvjerojatnije neće stići pristanak na usvajanje državnog zakona o transplantaciji. Prema službenim informacijama, Federalno ministarstvo zdravstva je Ministarstvu civilnih poslova BiH dostavilo inicijativu da se na državnoj razini poduzmu aktivnosti radi stvaranja uvjeta za uključivanje BiH u Eurotransplant. No, za sada je sve ostalo na inicijativi. Osim političkih i organizacijskih, postoje i stručno-tehničke prepreke za ulazak BiH u Eurotransplant.

Prepreke za BiH

Naime, jedan od uvjeta koji svaka zemlja mora ispuniti je obavljanje barem 10 kadeveričnih transplantacija na milijun stanovnika. Među uvjetima je i međunarodna akreditacija zdravstvenih ustanova uključenih u transplantacijske postupke, kao i postojanje visoko educiranih kadrova za obavljanje transplantacija. BiH ima oko 2.500 teških bubrežnih bolesnika, pacijenata čiji život ovisi o dijalizi. Samo u FBiH na transplantaciju bubrega čeka više od 600 bolesnika, a do sada je u našim medicinskim ustanovama urađeno tek oko 100 transplantacija, od čega samo 10 kadeveričnih. Glavni razlog je iznimno mali broj donatora, po čemu je BiH na europskom dnu.

(VL)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend