Pacijenti umiru zbog politike i malog broja donatora u BiH

U BiH propise o transplantaciji organa imaju entiteti, ali ne i država. Zbog stanja ustavne nadležnosti i političkih nesuglasja, šanse da se usvoje propisi iz ove oblasti u BiH su male. BiH još dugo neće biti dijelom Eurotransplanta, kontinentalne mreže za donaciju organa. Kao i u mnogim drugim područjima, BiH i u oblasti transplantacije organa ne zadovoljava standarde koje nameće Europa.

 

Država bez propisa

Eurotransplant, kao međunarodna neprofitna organizacija za poticanje i koordiniranje transplantacije organa u državama članicama, zahtjeva postojanje jedinstvenih propisa na državnoj razini. U BiH propise o transplantaciji organa imaju entiteti, ali ne i država. Zbog pitanja ustavne nadležnosti i političkih nesuglasica, šanse da se u skorije vrijeme usvoje propisi iz ove oblasti na državnoj razini vrlo su male. Zdravstvo je, po daytonskom Ustavu, u isključivoj ingerenciji entiteta i usprkos neupitnoj koristi koju stotine građana oba entiteta mogu imati od uključivanje zemlje u Eurotransplant, iz Republike Srpske najvjerojatnije neće stići pristanak na usvajanje državnog zakona o transplantaciji. Prema službenim informacijama, Federalno ministarstvo zdravstva je Ministarstvu civilnih poslova BiH dostavilo inicijativu da se na državnoj razini poduzmu aktivnosti radi stvaranja uvjeta za uključivanje BiH u Eurotransplant. No, za sada je sve ostalo na inicijativi. Osim političkih i organizacijskih, postoje i stručno-tehničke prepreke za ulazak BiH u Eurotransplant.

Prepreke za BiH

Naime, jedan od uvjeta koji svaka zemlja mora ispuniti je obavljanje barem 10 kadeveričnih transplantacija na milijun stanovnika. Među uvjetima je i međunarodna akreditacija zdravstvenih ustanova uključenih u transplantacijske postupke, kao i postojanje visoko educiranih kadrova za obavljanje transplantacija. BiH ima oko 2.500 teških bubrežnih bolesnika, pacijenata čiji život ovisi o dijalizi. Samo u FBiH na transplantaciju bubrega čeka više od 600 bolesnika, a do sada je u našim medicinskim ustanovama urađeno tek oko 100 transplantacija, od čega samo 10 kadeveričnih. Glavni razlog je iznimno mali broj donatora, po čemu je BiH na europskom dnu.

(VL)