Vijesti iz BiH

OS BiH :Za porodice ubijenih kolega prikupili 64.000 KM

U Ministarstvu odbrane BiH je 14. januara 2016. godine održana 10. sjednica Stručnog kolegija, kojim je predsjedavala ministrica odbrane BiH Marina Pendeš.

Stručni kolegij je informiran da je, nakon ubistva dva pripadnika Oružanih snaga BiH, organizirano dobrovoljno prikupljanje novčanih sredstava, te da je prikupljeno 64.000 KM koje će biti uručeni porodicama kaplara Nedeljka Radića i vojnika I klase Armina Salkića.

Na sjednici su najviši predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH razmatrali realizaciju obaveza Ministarstva odbrane BiH prema dobavljačima i pružaocima usluga u 2015. godini i realizaciju Integralnog akcionog plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane za 2014. godinu.Također, na sjednici je ministrica Pendeš istakla prioritete Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH u 2016. godini.

U vezi sa realizacijom obaveza prema dobavljačima i pružaocima usluga Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH u 2015. godini, donešen je zaključak u kojem se predlaže da se izvrši plaćanje za sva dugovanja nastala do 31.12.2015. godine, uz prethodno kompletiranje potrebne dokumentacije.

Nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji preporuka iz Integralnog akcionog plana za 2014. godinu, za period od 28.08. 2015. do 10. 01. 2016. godine, zaključeno je da se ministrici Pendeš dostavi izvještaj sa objašnjenjima za one organizacione jedinice koje nisu izvršili preporuke i obaveze iz IAP-2014.

Ministrica Pendeš je prisutne podsjetila na prioritetne zadatke u 2016.godini, kao što su borba protiv korupcije, transparentnost u procesu realizacije javnih nabavki, sistemsko rješavanje statusa profesionalnih vojnih lica, svođenje eventualnih nedostataka u procesu prijema u Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH na minimum i potpunu transparentnost u procesu upućivanja pripadnika OS BiH u mirovne misije.

 

(izvor:klix.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend