Oružane snage BiH angažirane na gašenju požara u općini Konjic

Na osnovu zahtjeva općine Konjic i zahtjeva Operativno-komunikacijskog centra – 112 (OKC-112) Ministarstva sigurnosti BiH, u skladu sa odobrenim i propisanim procedurama pripadnici Oružanih snaga BiH su danas, 30. augusta 2019. godine, angažirani na gašenju požara na području općine Konjic na planini Visočica.

Posada helikoptera UH-1H, poletjela je iz kasarne Rajlovac prema Konjicu 11.00 sati, u cilju sprečavanja širenja požara na planini Visočica. 

Oružane snage BiH će, u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i trenutno raspoloživim ljudskim i materijalnim kapacitetima, biti spremne pružiti svu neophodnu pomoć i podršku.

Ministarstvo obrane – odbrane

(Ured za odnose s javnošću)