Optuženi za teroristički čin u Bugojnu izjasnili se da nisu krivi

Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH, u predmetu Haris Čaušević i drugi, optuženi Haris Čaušević, Adnan Haračić i Emin Osmanagić izjasnili su se da nisu krivi. Optuženi Naser Palislamović nije pristupio ročištu, dok su optuženi Haris Špago i Nedžad Keško odbili da se izjasne o krivnji. Sukladno tome, Sud je konstatirao da optuženi poriču krivnju. Sud BiH potvrdio je 22. 12. 2010. godine optužnicu u predmetu Haris Čaušević i drugi, koja optužene Harisa Čauševića, Adnana Haračića i Nasera Palislamovića tereti za krivično djelo terorizam, a optužene Emina Osmanagića, Harisa Špagu i Nedžada Kešku za krivično djelo pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela.

U optužnici se navodi da su optuženi Čaušević, Haračić i Palislamović, zajedno počinili teroristički čin nanošenja velike štete objektu BiH, pri čemu je s umišljajem, života lišena jedna osoba, a jedna teže ranjena. Optuženi Osmanagić, Špago i Keško, pružili su pomoć učinitelju krivičnog djela, prikrivanjem i na drugi način, za koje je zakonom BiH propisana kazna dugotrajnog zatvora.