Općina Vitez okončala četiri nova projekta sanacije klizišta i korita rijeke Lašve

Općina Vitez okončala je četiri nova projekta sanacije klizišta i korita rijeke Lašve u ukupnom iznosu od 77.514,38 KM. Prošlogodišnje poplave prouzrokovale su mnoga oštećenja obala rijeka i potoka, tako i na lijevoj obali rijeke Lašve (kod posjeda Kafadar), gdje je oštećena obala u dužini od 110 m. Vrijednost radova koji su se sastojali od uređenja obale, nasipa zemlje, oblaganja kamenom većih dimenzija i izradom dva stabilizacijska praga iznosila je 35.167,81 KM.

U cilju sprečavanja novih oštećenja obala neposredno prije navedenih radova izvršeno je proširenje korita rijeke i oblaganje obale kamenom većih dimenzija u dužini od 125 m, a vrijednost radova iznosi 31.857,38 KM. Na lokalnom putu Jardol – Bukve završena je sanacija klizišta „Kolakove kuće“. Radovi na sanaciji klizišta odvijali su se u više faza, a u ovoj posljednjoj je izvršen otkup zemljišta u svrhu izmještanja dionice puta u dužini od 75 m, iskopima zemlje, nasipom pijeska i izradom odvodnih kanala. Ukupna vrijednost radova na sanaciji klizišta je cca 100.000,00 KM, a za posljednju fazu je izdvojeno 9.351,34 KM. Da bi se otklonili uzroci pojave klizišta uz put za Ljubić, općina Vitez u suradnji s Mjesnom zajednicom Krčevine je izmjestila preliv iz rezervoara za vodu naseljenog mjesta Krčevine u dužini od 280 m. Troškove radova na izmještanju u iznosu od 1.317,30 KM platila je općina, a nabavku cijevi građani naseljenih mjesta Ljubić i Krčevine.