Općina Vitez članica „Mreže međuopćinsko učenje i podrška u oblasti upravljanja ljudskim resursima“

Inicijativa „Lokalno je primarno” pokrenuta je od strane Misije OESS-a u BiH u konzultaciji s partnerima iz civilnog društva i organa vlasti. Dugoročni cilj inicijative „Lokalno je primarno” je jačanje sudjelovanja građana u radu s općinom, kao način rada koji osigurava pravednu i odgovornu dodjelu javne imovine i usluga. Kratkoročni cilj je razvijati sposobnost građana da ističu zahtjeve prema općini, držati općinu odgovornom za izvršene poslove, te poduzimati aktivnosti za dobrobit cjelokupne zajednice. Kratkoročni cilj je razvijati političku volju i institucionalne kapacitete općina, kako bi odgovorile zahtjevima građana na efikasan, pravedan i transparentan način. Ova inicijativa ima nekoliko komponenti, a jedna od njih je i „Međuopćinsko učenje i podrška.”

Svrha komponente „Međuopćinsko učenje i podrška“ je potaknuti općine da utvrde svoje potrebe i nađu zajednička rješenja. Mnoge općine u BiH suočavaju se sa sličnim problemima; neke su uspješno odgovorile izazovima i unaprijedile staru, ili uvele primjenu nove prakse. Kao rezultat, općine dobivaju priliku da iskoriste svoje iskustvo i stručnost, kako bi riješile zajedničke probleme, ali i priliku da iskoriste stručnost i iskustvo drugih općina, koje su uspješne u određenoj oblasti. Vremenom će ovakav oblik međuopćinskog učenja i podrške stvoriti temelje za održivu strategiju općinskog razvoja, koja nije ovisna o međunarodnoj pomoći. Također će potaknuti inovativan pristup u rješavanju problema i omogućiti općinama da zajedno utvrde i odrede pitanja od zajedničkog interesa i u partnerstvu s višim razinama vlasti. Promoviranje međuopćinskog učenja i podrške ne podrazumijeva samo razmjenu dobrih iskustava u praksi. To nije jednokratna aktivnost, nego proces s jasno definiranom svrhom, i kao takav, zahtijeva plansku suradnju između dvije ili više općina. U okviru aktivnosti koje se provode oblasti unapređenja međuopćinskog učenja i suradnje, općine s područja KSB su oformile Mrežu, unutar koje Općine zajedno rade na rješavanju zajedničkih problema. Sredinom 2009. godine u sklopu projekta „Lokalno je primarno“ formirana je „Mreža međuopćinsko učenje i podrška u oblasti upravljanja ljudskim resursima.“ Sudionici ove Mreže su Općine Busovača, Vitez, Novi Travnik, Travnik, Donji Vakuf, Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje i Jajce. Svaka od Općina ima osobu koja je predstavlja, a koja je ujedno i kvalificirana za rad u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Mreža je sačinila Akcioni plan za 2010. godinu s jasno definiranim zadacima i ciljevima, a svaki sudionik Mreže je ujedno sačinio i akcijski plan za djelovanje u svojoj Općini. Pojedinačni akcijski planovi su odobreni od strane općinskih načelnika. Članice mreže održavaju svoje sastanke najmanje svaka dva mjeseca i pri tome raspravljaju o aktualnim pitanjima u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Ta pitanja su definirana kroz oblasti obuhvaćene akcijskim planom, a odnose se na godišnju ocjenu rada, godišnju reviziju interne organizacije, te uspostavu sustavnog educiranja uposlenih u općinskim administracijama. Cilj mreže je uspostaviti što efikasnije upravljanje ljudskim resursima čime se osiguravaju kvalitetni uvjeti rada općinskih djelatnika i njihov odgovarajući status s jasno definiranim pravima i obvezama. Na taj način i usluga prema građanima, kao krajnji produkt rada, bi bila transparentnija, brža i efikasnija. U tom kontekstu je pozicionirana i  godišnja ocjena rada koja je jedan od glavnih pokretača motivacije kod službenika i namještenika, a motiviran i nagrađen općinski uposlenik će pridonijeti i povećanju stupnja zadovoljstva građana radom općine. Kako bi što kvalitetnije pružila uslugu, općinska administracija treba biti kvalitetno i optimalno strukturirana kako bi mogla odgovoriti potrebama zajednice. Isto tako, bitno je da uposleni prate suvremene trendove te da se adekvatno i pravovremeno educiraju kako bi svoje profesionalne obveze izvršili na što kvalitetniji način.