Općina Vitez: Obavještenje za vlasnike/korisnike objekata

Općina Vitez uputila je obavijest vlasnicima/korisnicima objekata:

Pozivaju se vlasnici/korisnici ugostiteljskih, trgovačkih, zanatsko–uslužnih  i drugih objekata, koji namjeravaju koristiti javnu površinu, s ciljem formiranja ljetnih bašta, postavljanja kioska, postavljanja svih vrsta tezgi i uređaja, gradilišne ograde, zatim za održavanje javnih priredbi, postavljanja cirkusa, luna parkova i drugih zabavnih igara, te postavljanje reklamnih panoa, putokaza, promotivnih štandova za praznike kao i drugih sličnih elemenata gradske opreme, da u skladu s Odlukom o uslovima korištenja javnih površina na području općine Vitez (”Službeni glasnik općine Vitez” br: 3/14) pokrenu postupak ostvarivanja tog prava podnošenjem zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti kod Službe  za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez.
Napominjemo da ljetna sezona traje od 01.04. do 30.09. tekuće godine. Stoga ste dužni blagovremeno podnijeti zahtjev za urbanističku suglasnost.

Korištenje javne površine bez propisane dokumentacije biti će predmetom inspekcijskog nadzora, uklanjanja i pokretanja sudskih postupaka protiv odgovornih osoba.

(SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU)