Opada broj učenika upisanih u osnovne škole, a povećava se broj studenata

U Bosni i Hercegovini je na početku školske 2009./2010. godine u 1.920 osnovnih škola bilo upisano 350.206 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 9.696 učenika, ili 2,7 %. Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, na početku te školske godine u nastavni proces u BiH bilo je uključeno 24.360 nastavnika, a od toga 16.823 žena ili 69 %.

U 310 srednjih škola u prošloj školskoj godini bilo je upisano 146.914 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 1.186 učenika, ili 0,8 %. U nastavni proces bilo je uključeno 11.660 nastavnika, od kojih 6.559 žena ili 56,2 %. U BiH na 43 visokoškolske ustanove, u zimskom semestru 2009./2010. godine, upisano je 109.579 studenata, što je više za 4.091 studenta ili 3,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Od toga su 89.306 redovni studenti ili 81,5 %, 17.963 izvanredni studenti ili 16,4 %, a 2.310 studenta ili 2,1 % studiraju na daljinu. U školskoj 2009./2010. godini u BiH ukupno je bilo 209 predškolskih ustanova s 16.784 djece. Broj predškolskih ustanova je veći za 6,6 % nego prethodne godine, dok je broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao za 3,2 %, a broj zaposlenih veći je za 6,7 %.