OO HSS Fojnica o povratu crkvene imovine

Općinska organizacija HSS Fojnica upućuje javni apel općinskim vlastima u Fojnici i višim razinama vlasti za zaustavljanje blokade povrata samostanskog zemljišta i imovine u Fojnici.  Nedopustiv je odnos prema samostanskom zemljištu koje još nije vraćeno samostanu Fojnica iako je u posjedu samostana 650 godina. Općinski odbor HSS obavještava javnost i da je raspušten odbor HSS-NHI i da odbor nastavlja rad u okvirima HSS, te da će HSS preuzeti dio aktivnosti oko borbe za povrat samostanskog zemljišta, obzirom da to do sada po tom pitanju vlasti i druge političke stranke nisu učinile ništa.

HSS napominje da se radi o vrijednim nekretninama koje se bez većih tehničkih i pravnih problema mogu vratiti u posjed franjevačkog samostana, a jedino što treba jeste dobra volja.  Povrat zemljišta nije bitan samo radi pravde, nego i radi kvalitetnih odnosa Bošnjaka i Hrvata u Fojnici, za što se HSS zalaže.

(Press OO HSS Fojnica)