Oko 120.000 ljudi prima plaću iz proračuna različitih razina vlasti u BiH?!

U Bosni i Hercegovini je neophodno pod hitno provesti reforme jer su upravne strukture glomazne, u nekim slučajevima rascjepkane i duplirane s nejasnom podjelom nadležnosti. Složena i preglomazna institucionalna struktura zemlje i dalje otežava efikasnost’,  navodi se u izvješću Europske komisije uz upozorenje da se politika nedopustivo upliće u javnu upravu.

Međutim, za bh. vlasti ta upozorenja i dobronamjerne upute ništa ne znače – javna uprava se stalno povećava u umnožava za razliku od europskih država gdje se ona neprestano smanjuje. Primjera radi, Vlada Estonije, uključujući sva ministarstva, broji svega 140 službenika, a Njemačka, ekonomski najrazvijenija europska država, u cjelokupnom javnom sektoru upošljava samo 5,5 % stanovništva. Situacija u našoj zemlji je sasvim drugačija – prema službenim podacima, oko 120.000 ljudi prima plaću iz proračuna različitih razina vlasti! Vlasti u BiH, uključujući sve razine, svake sekunde potroše 267 maraka! Ukupna potrošnja javnog sektora po glavi stanovnika iznosi 3.246 maraka godišnje, odnosno 270 maraka mjesečno. Podaci kažu da na javnu potrošnju godišnje od oko 12 milijardi maraka, a od toga 43 % ode na plaće. Kada se zna da u privredi radi oko 500.000 ljudi, lako se dođe do podatka da svaki zaposleni vlastima daju svakog mjeseca po 872 marke mjesečno!