Vijesti iz BiH

OESS pažljivo razmatra rizike trgovine ljudima s kojima se suočavaju azilanti i migranti koji prolaze kroz BiH

Trenutno stanje 8000 azilanata i migranata u Bosni i Hercegovini, bila je glavna tema razgovora serije online sastanaka koji su održani prije terenskog posjeta Valianta Richeyija, specijalnog predstavnika OESS-a i koordinatorice za borbu protiv trgovine ljudima i Margarete Cederfelt, potpredsjednice Parlamentarne skupštine OESS-a i predsjedavajuće ad hoc Komisije za migracije.

Specijalni predstavnik Richey i potpredsjednica Cederfelt održali su online sastanke s državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, Samirom Rizvom, glavnom tužiteljicom Tužiteljstva BiH, Gordanom Tadić, članovima Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, te predstavnicima međunarodnih organizacija i lokalnih nevladinih organizacija. 

“Uvijek kada su ugrožene osobe prepuštene životu u opasnim uvjetima, rizici trgovine ljudima se povećavaju. Identificiranje i zaštita žrtava trgovine ljudima je pravna obveza i humanitarna dužnost”, istakao je specijalni predstavnik Richey. “Moramo izgraditi sustav koji će osigurati značajnu pomoć svakoj osobi koja ima pravo na to, i koji će pomoći u razotkrivanju kriminalnih mreža koje profitiraju od iskorištavanja ljudi”.

Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Rizvo, istakao je da predstojeća posjeta delegacije OSCE-a stiže u pravi čas. “Identifikacija žrtava migracijskih tokova je transnacionalni problem koji zahtijeva sveobuhvatnije rješenje”.

Kathleen Kavalec, šefica Misije OESS-a u BiH, izjavila je kako Misija kontinuirano prati situaciju na lokalnom nivou. “Surađujemo s državnim i međunarodnim partnerima na jačanju institucijskog okvira za prevenciju iskorištavanja osoba koje su u pokretu. Ovo podrazumijeva pružanje pomoći sistemima na unapređenju identifikacije žrtava trgovine ljudima u mješovitim migracijskim tokovima”.

Potpredsjednica Cederfelt govorila je o mnogim izazovima koji su povezani s neregularnim migracijama, koji se moraju rješavati na dosljedan, trajan i human način. “Ovo podrazumijeva značajan doprinos međunarodnih i nevladinih organizacija za pružanje pomoći koje su aktivne na terenu. Akteri civilnog društva mogu imati ključnu ulogu u osiguranju efektivnih i nezavisnih mehanizama praćenja kako bi se zaštitila prava migranata i azilanata, te kako bi se pružila prijeko potrebna pomoć žrtvama trgovine ljudima i ostalim ugroženim migrantima”.

Potpredsjednica Cederfelt također je pozvala na jačanje međunarodne suradnje u razotkrivanju međunarodnih mreža trgovine ljudima, te da se posebna pažnja posveti maloljetnicima bez pratnje koji su u pokretu i koji su pod posebnim rizikom od trgovine ljudima i drugim oblicima iskorištavanja.

“Borba protiv trgovine ljudima počinje identifikacijom i zaštitom žrtava i ostalih ranjivih kategorija”, zaključio je specialni predstavnik Richey. “Ovo, na primjer, znači da je potrebno pregledati sve migrante kako bi se uočili potencijalni znakovi iskorištavanja, te raditi na unaprjeđenju ekonomskog osnaživanja žena kao načina i za prevenciju trgovine ljudima i za pomoć u procesu oporavka. Također je potrebno dati priliku za obrazovanje djece migranata i maloljetnika koji nemaju pratnju”.

Predstojeći posjet specijalnog predstavnika Richeyija Bosni i Hercegovini pružit će priliku da osobno procijeni situaciju na terenu i potvrdi ponuđenu podršku lokalnim vlastima.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend