Očekuje nas smanjenje broja stanovnika

U narednih 20 godina BiH će imati oko 18 % stanovnika manje u odnosu na početak devedesetih godina prošlog stoljeća, a u narednom periodu najviše će biti smanjen broj stanovnika u Zenici, Mostaru, Bihaću i Prijedoru. Ovo je navedeno u izvješću londonske agencije “Euromonitor international”, koja navodi da će u BiH biti znatno smanjen broj svih populacija ispod 58 godina starosti. Prema ovom istraživanju, najviše novih stanovnika dobit će Brčko i Banjaluka. Do 2030. godine BiH će, prema ovim procjenama, imati 3,7 milijuna stanovnika, što je oko 800 000 manje u odnosu na 1989. godinu kada je u BiH živjelo 4,5 milijuna ljudi. Sarajevo će, prema ovom izvještaju, 2030. godine biti najveći grad, sa skoro 425 000 stanovnika.

U ovom izvještaju navodi se da će Brčko biti najbrže rastući grad, a broj stanovnika distrikta bi se trebao povećati za 26,4 % u periodu između 2010. i 2030. godine. Demografi smatraju da se smanjenje broja stanovnika u BiH svakako može očekivati, jer je takav trend prisutan u čitavoj Europi.