Oduzeto 49 vozila prokrijumčarenih u BiH: Pregledi i kontrole i u Vitezu i Kiseljaku

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje oduzeli su 49 putničkih motornih vozila koja su prokrijumčarena u Bosnu i Hercegovinu i prodavana bez prethodno izmirenih uvoznih dažbina, a čija vrijednost je procijenjena na iznos od 250 hiljada KM.
Pripadnici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja i Grupe za istrage, Regionalni centar Sarajevo, u toku prethodne sedmice, a na osnovu prikupljenih operativnih saznanja o krijumčarenju vozila iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu proveli su plansku operativnu aktivnost na sprečavanju krijumčarenja i rasturanja putničkih motornih vozila.
“U aktivnostima na terenu utvrđeno je da su se vozila uvozila privremeno u BiH na stranim tablicama, koje su skidane i vraćane u inostranstvo, dok su vozila ostajala u BiH, te najčešće prodavana u dijelovima. Tom prilikom izvršen je pregled i kontrola poslovanja nekoliko pravnih i fizičkih lica koji se bave prodajom vozila i dijelova na području Viteza, Kiseljaka i Sarajeva. Prilikom provjera brojeva šasija i drugih dijelova korištena je oprema, kao i obuka koja je prethodno dobivena i stečena putem programa EXBS od strane Vlade SAD. Tokom vršenja kontrole na nekoliko odvojenih lokacija pronađeno je i oduzeto 49 vozila bez dokaza o porijeklu i provedenoj uvoznoj carinskoj proceduri kao i plaćanja uvoznih dažbina u ukupnoj vrijednosti od 250.000 KM”, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Navode da će protiv počinilaca opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka.
klix.ba