Vijesti iz BiH

Održana 5. redovita sjednica FERK-a

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK održala je 5. redovitu sjednicu u 2016. godini na kojoj je donesen Pravilnik o izvještavanju za imatelje dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda, neovisne i kvalificirane proizvođače i Operatora za OIEiEK kojim su definirane obveze imatelja dozvole po pitanju dostavljanja izvješća, podataka, informacija i drugih dokumenata FERK-u, kao i sadržaj navedenih akata, način preuzimanja i popunjavanja, te rokove izvještavanja.

Podnositelju zahtjeva HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg izdana je Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u proizvodnom objektu mHE „BUK“ (na vodonatopnom kanalu na rijeci Lištici, općina Široki Brijeg) ukupne instalirane snage 280,00 kW i predviđene godišnje proizvodnje 1.200,00 MWh.

Na sjednici je odlučeno i kako će se u postupak opće rasprave uputiti nacrti dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: ENERXIA d.o.o. Bugojno, „ENERGY“ d.o.o. iz Kaknja i „GSL AUTO CENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, kao i podnositelja zahtjeva Proizvodnja električne energije „SM“, vl. Semire Brka, iz Tešnja.

Tekstovi nacrta dozvola mogu se dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedištu FERK-a ili preuzeti na web stranici FERK-a, a zainteresiranu javnost pozivamo da se detaljnije informira o mogućnostima sudjelovanja u postupcima općih rasprava preko naše web stranice ili u dnevnim novinama.

Na redovitoj sjednici usvojene su i obavijesti za javnost o kompletnosti podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvole za rad Operatoru za OIEiEK, kao i podnesenih zahtjeva za izdavanje dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva „BAZA“ d.o.o. Tuzla i „AMITEA-II“ d.o.o. Mostar.

Razmatrajući dvije podnesene žalbe kupaca na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, članovi FERK-a su donijeli rješenja kojima se žalbe odbijaju kao neosnovane.

FERK je neovisna komisija čiji je cilj zaštita kupaca, proizvođača, distributera, opskrbljivača i trgovaca električnom energijom. FERK radi na uređivanju njihovih međusobnih odnosa sukladno Zakonu o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend