Lokalne vijesti

Održana 86. sjednica Vlade KSB

Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne Službe za zapošljavanje dala suglasnost na Program rada za 2011. godinu Kantonalne službe za zapošljavanje. Ministarstvo obrazovanja je predložilo, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju sredstava za zamjenu stolarije u OŠ „Busovača“. Ovom odlukom izdvaja se iznos od 18.244 KM – sredstva su donacija Republike Hrvatske. Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada dala slijedeće suglasnosti: Suglasnost na izbor najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Srednje škole „Novi Travnik“. Kao najpovoljnija ponuda je ponuda BNT „INŽINJERING“ d.o.o. Novi Travnik. Vlada je dala i suglasnost za iznos najpovoljnije ponude za uređenje školskog dvorišta Osnovne škole „Han Bila“, a kao najpovoljnija ponuda je ponuda firme „JESS“ d.o.o. Busovača. 

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada donijela Odluku o dodjeli ugovora za pružanje usluga tiskanja Službenih novina za potrebe Vlade KSB ponuđaču „MULTIMEDIA PRINT“ Travnik. Ista služba je predložila, a Vlada je dala suglasnost za potpisivanje ugovora sa Auto kućom „BUBA“ Vitez za pružanje usluga servisa, popravke, isporuke i ugradnje rezervnih i potrošnih dijelova, te održavanje motornih vozila iz programa VW, „Lašva Auto“ Busovača za pružanje usluga servisa, popravke, i ugradnje rezervnih dijelova motornih vozila iz programa ŠKODA, te „AUTO MERC ŠKORO“ d.o.o. Kiseljak za pružanje usluga servisa i popravke, te održavanje motornih vozila: Audi, Nisan, Kia, Ford, Renault, Citroen i Lada.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend