Održana OESS-ova radionica na temu „Upoznavanje romske zajednice sa zakonom o zabrani diskriminacije u BiH“

Misija OESS-a u BiH danas je u Franšiznom centru BiH u Vitezu organizirala drugu radionicu na temu „Upoznavanje romske zajednice sa zakonom o zabrani diskriminacije u BiH“.

Osnovni cilj radionice je jačanje kapaciteta romskih nevladinih organizacija, vijeća nacionalnih manjina i nevladinih organizacija nacionalnih manjina kako bi se efektivno zalagali za implementaciju zakona o zabrani diskriminacije i bolje upoznali s ulogom koju Ured ombudsmana u BiH ima u borbi protiv diskriminacije.