Održan sastanak Ekspertnog tima za praćenje provedbe mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog prometa 2008-2013”

Teške prometne nesreće sa smrtnim posljedicama upozoravaju da se misija spašavanja života u prometu mora nastaviti i da se u tu borbu moraju uključiti i druga ministarstva sa svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini – rečeno je na sastanku Ekspertnog tima za praćenje provedbe mjera iz dokumenta “Polazne osnove strategije sigurnosti drumskog prometa 2008-2013”, priopćeno je iz Ministarstva unutarnjih poslova FBiH.  Sa sastanka je upućena instrukcija svim policijskim agencijama da pojačaju aktivnosti na terenu osobito u noćnim satima i u danima vikenda, jer je očigledno da je to vrijeme kada se dešavaju najteže prometne nesreće.

Ekspertni tim je pozdravio okončanje procedure za nabavku mobilnih radarskih sustava (koji su istih karakteristika kao stacionarni radarski uređaji), koji će u narednom razdoblju, očekuje se, utjecati na povoljnije stanje sigurnosti u prometu. Pored toga, prihvaćena je inicijativa da se ponovno pokrene procedura radi pokretanja javne informativne kampanje, te nabavke aparature za utvrđivanje prisustva droge u krvi vozača.