Lokalne vijesti

Održan nastavak 84. sjednice Vlade KSB

U Travniku je održan nastavak 84. sjednice Vlade KSB. Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva financija donijela Odluku o utvrđivanju novčanih tokova za razdoblje studeni-prosinac 2010.godine, kojom se odobravaju rashodi i izdatci u operativnom planu Proračuna KSB za navedeno razdoblje u iznosu 38.371.233,00 KM. Na prijedlog istog ministarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Proračuna KSB na dan 31.12.2010.godine.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu KSB, kao pomoć za rad navedenom društvu; izdvaja se iznos od 1.100,00 KM,
– Odluka o izdvajanju sredstava „Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu“ Travnik, kao pomoć za rad navedenom društvu; izdvaja se iznos od 4.200,00 KM,
– Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“, kao pomoć za rad navedenom društvu; izdvaja se iznos od 16.500,00 KM,
– Odluka o izdvajanju sredstava Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ u KSB, kao pomoć za rad navedenom društvu; izdvaja se iznos od 10.400,00 KM.
Ministarstvo prosvjete je predložilo, a Vlada donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za podršku ugroženim učenicima. Ovom odlukom se izdvaja iznos od 6.800,00 KM. Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu radi provođenja mjera iz Programa zdravstvene zaštite životinja na epizootiološkom području KSB za razdoblje 22.5. – 1.12.2010.godine. Ovom odlukom se izdvajaju iznosi kako slijedi:
– Naknade vlasnicima zaraženih životinja 21.881,00 KM
– Troškovi ukopa zaraženih životinja 1.219,00 KM
– Dug veterinarskim organizacijama za izvršene usluge 82.389,35 KM
Ukupno 105.489,35KM
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, realizacija projekta „Regulacija korita rijeke Lašve na lokalitetu Raško polje u općini Busovača“. Ovom odlukom izdvaja se iznos od 9.852,28 KM, a sredstva će se uplatiti firmi „Horizont“ d.o.o Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede:
a) Poduzeće „ES HIDROTECHNICS“ d.o.o. Sarajevo za izvorište „Resnik“ u općini Bugojno – 19.890,00 KM,
b) „Građevinski Fakultet“ Sarajevo za izvorište „Dusina“ u općini Novi Travnik – 19.948,50 KM,
c) Poduzeće „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo za izvorište „Park“ u općini Kiseljak – 19.890,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, za izradu katastra lokalnih vodovoda u općinama, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekata:
JRUP „VRBAS“ d.o.o. Bugojno za izradu katastra vodovoda u općinama:
a. Bugojno u iznosu od 10.000,00 KM
b. Novi Travnik, u iznosu od 10.000,00 KM
c. Donji Vakuf, u iznosu od 10.000,00 KM
Ukupno 30.000,00 KM
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, izvođenje radova na sakupljanju i dovodnji oborinskih voda u naselju Pribača, na području Donji Vakuf, izdvaja se iznos od 9.999,96 KM.
Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu dala suglasnost za izradu Projekta „Uspostavljanje operativnih centara civilne zaštite na području SBK“. Na prijedlog iste uprave, Vlada je donijela Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta nastalih od poplava općinama Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf, Bugojno, Jajce i Travnik. Ovom odlukom se izdvaja iznos od 205.000,00 KM za saniranje nastalih šteta od poplava koje su se dogodile u siječnju 2010.godine:
– Općini Gornji Vakuf-Uskoplje 70.000,00 KM
– Općini Bugojno 40.000,00 KM
– Općini Jajce 40.000,00 KM
– Općini Travnik 35.000,00 KM
– Općini Donji Vakuf 20.000,00 KM
Kantonalna uprava za pitanje branitelja je predložila, a Vlada donijela Odluku o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za pomoć udruženjima proisteklim iz Obrambeno-oslobodilačkog rata, kojom se raspoređuju se i izdvajaju sredstva u iznosu od 74.000,00 KM. Ista uprava je predložila, a Vlada dala suglasnosti na izbor najpovoljnijih ponuda za nabavku roba i usluga za potrebe Uprave za pitanje branitelja:
– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za čišćenje terena od prethodno postavljenih nišana, izrada i postavljanje šehidskih nišana-nadgrobnih spomenika, kao najpovoljnija ponuda je ponuda „3K“ d.o.o. Bugojno,
– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge banjsko-klimatskog liječenja, kao najpovoljnija ponuda je ponuda JU RCC „Fojnica“ Fojnica,
– Suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i izradu ortopedskih pomagala, za LOT 3,6,9 i 11 kao najpovoljnija ponuda je ponuda „IZVOR-KOMERC“ d.o.o. Banja Luka, LOT 4 i 8 kao najpovoljnija ponuda je ponuda „ORTO-PRO“ d.o.o. Vitez, LOT 5 kao najpovoljnija ponuda je ponuda „SARAFON“ Sarajevo, LOT 10 kao najpovoljnija ponuda je ponuda „OTTO BOCK“ Sarajevo.
Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2010.godinu za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, za izradu katastra lokalnih vodovoda u općinama:
a) Fojnica 10.000,00 KM
b) Kiseljak 10.000,00 KM
Ukupno 20.000,00 KM
– Odluka i izdvajanju i prijenosu sredstava za projekt iz Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji u vodoprivredi“ utvrđeni Proračunom KSB za 2010.godinu, „Čišćenje korita i ušća rijeke Vrbas, na području općine Bugojno“, u iznosu od 8.000,00 KM.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Proračuna KSB za poticaje u poljoprivredi u 2010.godini-primarna poljoprivredna proizvodnja, izdvaja se iznos od 297.750,00 KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend