Od danas u Srbiji nova obveza za poslodavce

Unija poslodavaca Srbije priopćila je da svi poslodavci koji imaju više od 50 zaposlenih u stalnom radnom odnosu od danas imaju novu godišnju obvezu, koja se tiče ravnomjerne zastupljenosti spolova. Poslodavci s više od 50 zaposlenih su obvezni, zaključno s današnjim danom, Ministarstvu rada i socijalne politike dostaviti Plan mjera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomjerne zastupljenosti spolova, na osnovu koga se vidi kako će u svom privrednom društvu smanjiti ili ublažiti diskriminaciju manje zastupljenog spola i ponuditi jednake uvjete usavršavanja i napretka muškarcima i ženama.

Unija poslodavaca tijekom veljače organizira edukaciju za službe ljudskih resursa i pravne službe kompanija koje imaju tu zakonsku obvezu i na kojima će svoje članove i druge zainteresirane bliže upoznati s njom. U svijetlu aktivnosti za pristup Srbije Europskoj uniji, a kao dio praktičnih programa za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti i onemogućavanje različitih oblika diskriminacije potrebno je da poduzeća u Srbiji ozbiljno shvate tu zakonsku obvezu, jer će time izbjeći zakonske sankcije i eventualne primjedbe i kazne inspekcijskih organa, navedeno je u priopćenju.