Obvezno podnošenje godišnje prijave poreza

U nadležnim organizacijskim jedinicama Porezne uprave Federacije, prema Zakonu o porezu na dohodak od 1. do 30. travnja 2010. godine obvezno je podnošenje godišnje prijave poreza (obrazac GPD-1051) na osnovu koje se utvrđuje obveza poreza na dohodak za 2009. godinu.

 

Godišnja porezna prijava može se podnositi neposredno ili preporučeno poštom. Prijavu su obvezni da podnesu: fizičke osobe koje su ostvarile prihod iz dva ili više izvora, fizičke osobe koja su ostvarile prihod iz inozemstva, fizičke osobe koje su ostvarile prihod od obavljanja samostalne djelatnosti i fizičke osobe koje su ostvarile prihod od izdavanja imovine. Godišnju poreznu prijavu nisu dužne podnijeti fizičke osobe koje su ostvarile prihod od nesamostalne djelatnosti/plaću samo kod jednog poslodavca. Poreznu prijavu mogu podnijeti fizičke osobe koje žele koristiti uvećanje osobnih odbitaka po osnovu plaćenih premija životnog ili dobrovoljnog  mirovinskog osiguranja, po osnovu troškova liječenja i po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit uz priloženu validnu dokumentaciju. Mjesto podnošenja godišnje prijave zavisi od mjesta plaćanja poreza na dohodak i to: poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti prema mjestu prebivališta poreznog obveznika, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (poduzetnici) prema mjestu registracije djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava prema mjestu gdje se nepokretna imovina nalazi, a za pokretnu imovinu prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, odnosno prebivališta poreznog obveznika, porez na dohodak od ulaganja kapitala prema mjestu gdje je takav prihod ostvaren, te porez na dohodak koji potiče od prihoda ostvarenih iz više različitih izvora prema mjestu prebivališta poreznog obveznika. Na osnovu godišnje prijave utvrdit će se konačan obračun porezne obveze. Propisani obrazac porezni obveznici mogu preuzeti s web stranice Porezne uprave FBiH www.pufbih.ba.