Obrana Ante Kovača iznijela žalbu na prvostupanjsku presudu

Obrana Ante Kovača iznijela je žalbu na prvostupanjsku presudu kojom je osuđen na 13 godina zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenih 1993. u Vitezu.

 

 

“Nisam u karijeri imao slučaj da je ovoliko prvostupanjsko vijeće bilo gluho i slijepo na sve što ide u korist optuženog”, kazao je Duško Tomić, branitelj Ante Kovača, koji se na prvostupanjsku presudu žalio zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povreda krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te kršenja prava na obranu. Tomić traži da Apelacijsko vijeće Suda BiH ukine prvostupanjsku presudu, te odredi ponovno održavanje pretresa, dok Državno tužiteljstvo smatra da je žalba neosnovana. Apelacijsko vijeće će naknadno donijeti odluku. Kovač je u srpnju 2009. godine nepravosnažno osuđen na 13 godina zatvora jer je kao zapovjednik Brigadne vojne policije Viteške brigade Hrvatskog vijeća obrane “naređivao, odobravao i vršio” nezakonito zatvaranje civila bošnjačke nacionalnosti u prostorije kina i SDK-a u Vitezu. Također je proglašen krivim i za silovanje dviju svjedokinja, čiji su identiteti zaštićeni pod šiframa A i B. “Tvrdim da moj klijent nije odgovoran za pritvaranje ljudi u kino dvoranu, ljude su privodili svi osim vojnih policajaca, a oni su bili zaduženi za osiguranje. Nijedna osoba nije mučena, pretučena i zlostavljana. Mislim da ne stoji da je moj klijent kriv po tom osnovu”, kazao je Tomić. Govoreći o dijelu presude koji se odnosi na silovanje, Tomić je kazao da nijedan svjedok osim zaštićenih svjedokinja A i B nije potvrdio da se to desilo, te da se presuda ne može zasnivati samo na iskazima ovih dviju zaštićenih svjedokinja. Tomić smatra da je do povrede odredaba krivičnog postupka, te prava optuženog na fer suđenje, došlo i zbog toga što je prvostupanjsko vijeće tijekom suđenja odbilo obnoviti postupak nakon što je između dvaju ročišta proteklo više od 30 dana, a što je prema zakonu obveza. “Moj klijent je bolestan i kao takav je odsustvovao sa suđenja, a Sud je nastavio kao da se ništa nije dogodilo. Tako je grubo povrijedio Zakon o krivičnom postupku. Moj klijent je grubo oštećen i povrijeđeno je njegovo pravo na obranu”, smatra Tomić. Obrana je također zatražila da optuženi bude pušten iz pritvora, u kojem se nalazi od svibnja 2008. godine. “Bojim se da svaki dan boravka u pritvoru sliči odmazdi. Molim da ga pustite kako bi se liječio i bio sa svojom obitelji”, kazao je Tomić, dodavši da će se Kovač “redovito javljati Sudu”. Tužiteljstvo pak smatra da su navodi u žalbi Obrane “neosnovani”, te da bi Apelacijsko vijeće trebalo potvrditi prvostupanjsku presudu. “Smatramo da je Sud pravilno primijenio Krivični zakon BiH i iscrpno to objasnio, te da je pravilno utvrđeno činjenično stanje. Također smatramo da i dalje postoje razlozi za zadržavanje optuženog u pritvoru”, kazao je Mirko Lečić, tužitelj Državnog tužiteljstva.

(BIRN)