Obavijest o čišćenju stambenih i poslovnih prostora

Obavještavaju se vlasnici / korisnici stambenih i poslovnih prostora da su u skladu sa čl.19.Odluke o komunalnom redu općine Vitez, dužni održavati te prostore i njihovu neposrednu okolinu u čistom i urednom stanju. Dvorišta i vrtovi moraju se održavati u čistom i urednom stanju,o čemu se staraju vlasnici odnosno korisnici tih površina.
To podrazumjeva održavanje staklenih površina (prozora,vrata,izloga) čišćenje smeća, čišćenje korova i kamenja, košenje trave, odvoz suhi grana, održavanje cvjetnjaka i drugih nasada na površinama uz objekte.
Tako će grad i neposredna okolina na zadovoljstvo sviju nas biti uredniji i ljepši.
U slučaju nepoštivanja ove odredbe novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000,00 KM kazniti će se pravno lice, a u iznosu od 50 do 500KM odgovorno lice kao i lice koje ličnim radom obavlja obrtničku,ugostiteljsku ili drugu djelatnost i građanin.
Upozoravamo da će komunalna inspekcija izvršiti nadzor stanja poslovnih prostora i shodno utvrđenom stanju na terenu poduzeti propisane mjere.