Obavijest korisnicima komunalnih usluga

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 19.2.2014. god. donesena je Odluka o regulisanju postupka pred općinskim službama za upravu. Cilj donošenja ove Odluke je poboljšanje naplate za pružene komunalne usluge koje se odnose na korištenje vode, kanalizacije, prikupljanja i odvoza komunalnog otpada, a koje pruža JKP”Vitkom” Vitez.

Odlukom se obavezuju općinske službe da pri rješavanju podnesenih zahtjeva obavezno izvrše provjeru da li podnosilac zahtjeva uredno izmiruje obaveze prema JKP”Vitkom” Vitez. Provjera u službama će se vršiti na osnovu evidencije koju elektronski dostavlja JKP”Vitkom” Vitez. Ukoliko se utvrdi da podnosilac zahtjeva ne izmiruje naprijed navedene obaveze prema JKP”Vitkom” isti će biti uskraćen za usluge pred općinskom službom. Na ovaj način se pored poboljšanja naplate za komunalne naknade, osigurava postupak provođenja općinskih odluka iz oblasti komunalnih djelatnosti i to: Odluke o komunalnom redu i Odluke o načinu upravljanja i korištenja vodovoda u Vitezu.

 

(SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU)