Novi rokovi za fiskalizaciju u Federaciji

Povjerenstvo za fiskalizaciju u Federaciji BiH, produžilo je rok i utvrdilo novu dinamiku uvođenja fiskalnih sustava u Federaciji BiH, priopćilo je Federalno ministarstvo financija. Tako će, hoteli, moteli, restorani, barovi, kantine, benziske crpke i ljekarne, moći obaviti fiskalizaciju do 31. siječnja 2011. godine.

Trgovine na malo, koje spadaju u drugu skupinu opisanu u Pravilniku o dinamici fiskalizacije, kao i trgovine na veliko, će imati novi rok do 15. travnja 2011. godine. Izmijenjeni Pravilnik o dinamici fiskalizacije se nalazi na internet stranici Federalnog ministarstva financija (www.fmf.gov.ba) u dijelu Fiskalni sustavi.