Novi javni poziv za posao u Njemačkoj biće stalno otvoren i bez ograničenja broja radnika

U prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH održan je radni sastanak sa delegacijom Savezne agencije za zapošljavanje SR Njemačke na temu analiza dosadašnjeg rada i nastavak saradnje na implementaciji Dogovora o posredovanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na poslove njegovatelja.

 

Delegaciju SR Njemačke činili su Monika Varnhagen, direktorica Centralnog ureda za posredovanje stručne radne snage (ZAV) Savezne agencije za zapošljavanje SR Njemačke, zatim Annette Tigges-Thies, šefica Odsjeka za radne migracije i radne dozvole u istoj instituciji, Dominik Ziller, član Upravnog odbora Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i generalni direktor za migracije. S druge strane delegaciju BiH su činili direktori Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje sa svojim saradnicima. Na sastanku je iskazano obostrano zadovoljstvo implementacijom Dogovora, te je Agencija za rad i zapošljavanje BiH dobila priznanje za efikasan rad sa svoje strane. Budući da na tržištu rada SR Njemačke još uvijek nedostaje veliki broj njegovatelja, dogovoreno je da se implementacija Dogovora nastavi na način da se kandidati mogu prijavljivati putem Javnog poziva ili putem programa za zapošljavanje kod poznatog poslodavca. Također su potvrđeni dogovoreni uslovi novog javnog poziva koji će, za razliku od prošloga, biti konstantno otvoren i neće sadržati ograničenje broja radnika koji mogu otići na rad u SR Njemačku. Predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH su informisali njemačku delegaciju da je novi javni poziv već kreiran u saradnji sa svim zavodima za zapošljavanje, te da će sutra biti objavljen kako na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, tako i na za to predviđenim prostorima sva tri zavoda za zapošljavanje, odnosno u kantonalnim službama zapošljavanja.

(seebiz.net)