Novčana donacija Petrola udruženju Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH

Novčanom donacijom udruženju »Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH«, danas je Petrol BH Oil Company d.o.o., članica grupe Petrol, osigurao neometano korištenje stana od strane majki kojima udruženje omogućava da budu smještene tokom liječenja djece na odjelu pedijatrije u Kliničkom centru Sarajevo. Naime, iako je stan već duže vremena na raspolaganju svim majkama čija su djeca na liječenju na Hematoonkološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike, a kojima je potreban besplatan smještaj, zbog neredovnog financiranja dovelo se u pitanje plaćanja režijskih troškova. Jednokratnom financijskom pomoći u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka, Petrol BH Oil Company d.o.o. je omogućio neometano korištenje stana s obzirom da će na ovaj način svi režijski troškovi biti pokriveni.

Uručenju simboličnog čeka prisustvovao je gosp. Mustafa Kamenjaš, potpredsjednik Udruženja i tom prilikom izjavio: »S obzirom da se već dugi niz godina trudimo pomoći roditeljima i bolesnoj djeci u njihovoj borbi s opakom bolešću ovakva vrsta pomoći je veoma dobrodošla jer to znači da možemo osigurati konstantnu roditeljsku brigu djeci koja nisu iz Sarajeva, a ne moramo ni naglašavati koliko je to bitno u njihovoj borbi za ozdravljenje.« Aleksandar Malahovsky, direktor Petrol BH Oil Company d.o.o. je ovom prilikom naglasio: “Slijedeći Petrolovu viziju, osim što konstantno radimo na razvoju i poboljšanju kvaliteta naših proizvoda i usluga, vodimo računa o ljudima i okolini, a upravo ta nastojanja se najbolje dokazuju na ovakvim primjerima djelovanja i sudjelovanju u humanitarnim akcijama tamo gdje je pomoć najpotrebnija.“ Cjelokupno poslovanje Grupacije Petrol je zasnovano na poticanju poslovne odličnosti, odnosno na praćenju i poštovanju suvremenih tržišnih zahtjeva iz oblasti pružanja usluga, informacijske tehnologije i zaštite okoliša, kao i na praćenju potreba lokalne zajednice u kojoj posluje i društveno odgovornom djelovanju u tim zajednicama.

 

Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH je osnovana travnja 2003. g. zajedničkim naporima roditelja i prijatelja djece oboljele od raka iz Federacije Bosne i Hercegovine i Asocijacije „Een Harz fir kriibskrank Kanner” (“Srce za djecu koja boluju od raka”) iz Luksemburga. Asocijacija ima više od 300 članova s područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje je član ICCCPO od listopada 2003.g, a osnovni ciljevi obuhvaćaju partnerstvo s doktorima, uspostava organizacije koja će raditi u smjeru boljeg razumijevanja unutar društva kada je u pitanju liječenje djece koja boluju od raka; boljim uvjetima liječenja, resocijalizaciji djece i roditelja; obrazovanju javnosti; koordinaciji s predstavnicima Vlasti po pitanjima liječenja izvan granica naše države; suradnji sa sličnim Asocijacijama iz cijeloga svijeta i organiziranje akcija kao što su: predavanja za roditelje, djecu i javnost po različitim pitanjima); humanitarne aktivnosti u cilju prikupljanja novca za liječenje, kontakti s mogućim donatorima.