Novalić sa predstavnicima vojnih penzionera: Dogovoreno formiranje interresorne grupe za izmjenu Zakona

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić primio je predstvnike Saveza udruženja vojnih penzionera FBiH s kojima je razgovarao o Zakonu o povoljnijem prijevremenom penzionisanju iz 2013. godine. Na sastanku je dogovoreno da će narednog tjedna Vlada FBiH oformiti interresornu grupu koja će raditi na regulisanju prijedloga o izmjeni pomenutog Zakona.

Nihad Šehović, predsjednik Saveza udruženja vojnih penzionera u Federaciji BiH, sastanak sa premijerom FBiH ocijenio je veoma konstruktivnim, na kojem su se, kako je kazao, svi složili da su zahtjevi Saveza osnovani i da treba izvršiti korekcije u postojećem zakonu, posebno kada je riječ o vojnim osiguranicima.

Istakao je kako je dogovoreno da narednog tjedna Vlada FBiH oformi interresornu radnu grupu koja će zajedno sa predstavnicima Saveza udruženja vojnih penzionera u FBiH raditi na regulisanju prijedloga izmjena Zakona i da se u narednom tjednu održi sastanak sa predstavnicima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

“Želimo da se izmjeni takozvani ‘Helezov zakon’, jer on diskriminiše određene kategorije vojnih penzionera i tražimo da se svrstaju u penzionere gdje pripadaju, a ne da budu socijalni slučajevi”, podsjetio je Šehović.

Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja u Vladi FBiH, istakao je da su na sastanku sagledali zahtjeve predstvnika ove boračke kategorije. Podvukao je da su neopravdano vojni osiguranici stavljeni zajedno sa svim drugim kategorijama i da treba naći način da se to pitanje riješi tako da ne dođe do značajnijeg probijanja budžeta, ali da se izvrši ispravka “određenih nepravdi prema ovoj kategoriji.”

“Radi se o 4.700 vojnih osiguranika koje treba vratiti u sistem penzionog fonda. Ova interresorna gurpa zadužena je da napravi konačni izračun i pravni okvir, i tada će taj Zakon ići u dalju proceduru”, kazao je Bukvarević.

Izvor: klix.ba