Nova oprema službama za spašavanje

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je pokrenula postupak nabavke sredstava i opreme za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje s visina i Službe za zaštitu i spašavanje od požara, nakon što je Vlada KSB donijela Odluke o izdvajanju sredstava za tu namjenu.

 

Tako je nedavno u prostorijama Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u Travniku, u nazočnosti pripadnika Gorske službe spašavanja, stanica Travnik i stanica Gornji Vakuf-Uskoplje, Službi za zaštitu i spašavanje s visina ustupljena je na korištenje sljedeća oprema:

 

– pojas spasilački GRAMINGER Tyromont…………1 komad, i
– cipela visokogorska, četverosezonska………………… 25 pari.

Ranije, u Rasadniku Busovača u Busovači, u nazočnosti predstavnika Šumskogospodarskog društva “Šume Središnje Bosne” d.o.o. Donji Vakuf, Službi za zaštitu i spašavanje od požara ustupljena je na korištenje sljedeća oprema:
– Vatrogasna radna uniforma…………………….22 kom,
– Cipele, duboke bez č.k. Top Clas…………… 22 kom,
– Cipele, plitke Bufallo……………………………. 22 para
– Rukavice 153………………………………………. 22 kom,
– Rukavice sa tri ojačanja………………………… 22 kom,
– Majica Polo, plava, kratki rukav…………….. 22 kom,
– Čizme za vatrogasce-profesionalne…………… 5 pari.

(Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KSB)