Nitko ne zna što stranke rade s novcem

BiH nema transparentne podatke o financiranju političkih stranaka, a poseban problem je što nema informacija na što se sredstva troše – rekao je danas u Sarajevu izvršni direktor nevladine organizacije Transparency International BiH, Srđan Blagovčanin. Blgovčanin je pred početak dvodnevne konferencije posvećene financiranju političkih stranaka, izjavio kako je jedan od problema i to što su sankcije za kršenje Zakona o financiranju političkih stranaka veoma male. – Mi smo predložili da se promijeni zakonski okvir, kao i da se usvoji zakon na razini Federacije BiH, jer to ostavlja puno prostora za manipulaciju, rekao je.

Glasnogovornica Transparency Internationala, Ivana Korajlić, istaknula je kako je cilj konferencije otvaranje dijaloga između različitih aktera uključenih u proces financiranja političkih stranaka s ciljem unapređenje transparentnosti u ovoj oblasti, kao i vršenje pritiska na institucije i predstavnike budućeg saziva parlamenata da se usvoje izmjene Zakona koje će obvezivati stranke da objavljuju svoje donacije i uvedu strože sankcije za kršenje Zakona. Naglasila je kako je ova organizacija pratila troškove političkih stranaka na proteklim izborima i došla do podatka da je 10 vodećih političkih stranaka u BiH na proteklim izborima samo za oglašavanje u tisku, na televiziji i bilboardima potrošilo više od šest milijuna KM, dok nisu mogli doći do podatka koliko je potrošeno na organiziranje predizbornih skupova, prenosi Srna. Korajlić je istaknula kako je vidljivo da najveći iznos sredstava dolazi iz proračuna, a poražavajuće je da nitko ne zna na koji način je taj novac potrošen. – Ono što je prijavljeno u financijskim izvještajima, ukupni troškovi svih 40 stranaka koje su sudjelovale na izborima je oko 10 milijuna KM. Ono što smo mi obračunali za ovih 10 stranaka je približno ovoj cifri, što govori da su troškovi bili znatno veći nego što je prijavljeno, rekla je.