Ništa od minmalne plaće od 1.000 maraka, tek od siječnja 2025. godine

Iako je u nekoliko navrata vladajuća koalicija u Federaciji BiH najavljivala usvajanje seta fiskalnih zakona koji će značajno sniziti poreze i doprinose i omogućiti minimalnu plaću od 1.000 KM od naredne godine, po svemu sudeći, od toga neće biti ništa, a kako smatraju poslodavci u FBiH, primjena tih novih zakona mogla bi početi tek od siječnja 2025. godine.

Kao i u Vladi FBiH, i u poslovnoj zajednici mišljenja su da bez online fiskalizacije, koja će podići razinu prihoda, i nadomjestiti smanjenje poreza i doprinosa na plaću, ne treba ići u primjenu izmijenjenih fiskalnih zakona.

Ti fiskalni zakoni trenutno su još u izradi, nisu prošli Vladu FBiH niti Ekonomsko socijalni savjet, međutim i bez njih Vlada FBiH može propisati minimalnu plaću.

“Postoji formula koja kaže da se korekcija pravi svake godine i po toj formuli, ako se primijeni, bit će neko simbolično povećanje, od nekih 30 maraka. Vlada može podići i minimalnu plaću za veći iznos, ali bez fiskalnih zakona, smanjenja doprinosa i proširenja osnovice to bi bila katastrofa za ekonomiju. Mislim da nitko nema hrabrosti da to uradi, i naša procjena je da bi od 50.000 do 60.000 ljudi ostalo bez posla u slučaju da se propiše minimalna plaća od 1.000 KM bez smanjena doprinosa”, rekao je Smailbegović.

U ovom trenutku oko 200.000 KM radnika u Federaciji BiH ispod je plaće od 1.000 KM u neto iznosu, a u slučaju izmjena seta fiskalnih zakona, kako se najavljuje, uz smanjenje doprinosa i povećanje poresne osnovice na topli obrok, prijevoz i regres, njih oko 120.000 osjetilo bi povećanje.

“Ako bi doprinosi bili smanjeni na 28 posto, kako se priča, u brutu, minimalna plaća bi bila oko 1.400 KM. U svakom slučaju, oko 120.000 ljudi dobilo bi povećanje, i to nije malo, radi se o ozbiljnoj reformi sa više nepoznatih”, istaknuli su u Udruzi poslodavaca FBiH dodajući da je realno da se fiskalni zakoni urade do proljeća, zatim da polovinom godine počne online fiskalizacija, a primjena novih fiskalnih zakona tek u siječnju 2025. godine.

“Kada počne primjena novih fiskalnih zakona, onda bi se ukinula ova odluka od 400 KM neoporezivo”, rekao je Smailbegović.