Lokalne vijesti

Natječaj za instruktivnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita

U cilju olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde organizira pripremnu instruktivnu nastavu u trajanju od 9 tjedana za vrijeme koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: krivično pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, obiteljsko pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sistem i organizacija pravosuđa.

Predavači bi bili članovi komisije za polaganje pravosudnog ispita.

Želimo Vas informirati da je u članku 69. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/15 od 23.12.2015.godine) propisan novi član, koji glasi:

„Član 301a.

Ako u parnicama o imovinskopravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000 KM, punomoćnici pravnih lica mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit.“

Nastava bi se organizirala u dane vikenda, subotom i nedjeljom, u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez.

Rok prijave je do : 10.03.2016.

Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti na sljedeću e-mail adresu  amra.kraksner@unvi.edu.ba ili telefonom na 030 509 751 ili 061 302 866. Kontakt osoba je Amra Kraksner.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend