Natječaj za stipendije HKD ”Napredak” podružnica Vitez

Hrvatsko kulturno društvo ”Napredak”, podružnica Vitez, raspisalo je natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2010/11. Pravo na natječaj imaju redoviti studenti, članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak, koji su ostvarili solidan uspjeh u srednjoj školi, u protekloj godini ili proteklom semestru.

Prednost imaju studenti uključeni u aktivnosti HKD-a Napredak, te studenti članovi HKD-a Napredak slabijeg imovnog stanja. Kandidirati se ne mogu studenti koji imaju stipendiju po nekom drugom osnovu. Zainteresirani kandidati za natječaj trebaju najkasnije do 30. listopada 2010. godine, dostaviti prijavu sa sljedećom dokumentacijom:
1. Popunjenu prijavu za natječaj za stipendiju/potporu
2. Kopiju važeće članske iskaznice HKD Napredak za tekuću godinu ili potvrdu o plaćenoj članarini iste
3. Zamolbu sa kratkim životopisom i svojeručnim potpisom
4. Potvrdu o upisu na fakultet za akademsku 2010./2011. godinu
5. Za studente prve godine kopije sljedećih dokumenata: svjedodžbe od sve četiri godine kao i završnog (maturskog ispita)
6. Za studente druge i viših godina potvrda o dosadašnjem uspjehu u školovanju (ovjereni ispis ocjena ili kopija indeksa samo prethodne godine)
7. Ovjerenu kućnu listu
8. Izjavu o ne primanju stipendije/potpore od strane drugih ustanova – subjekata
9. Potvrdu o primanjima roditelja (neuposleni potvrdu od zavoda za upošljavanje)
10. Potvrdu o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) braće/sestara
11. Potvrdu o osvojenim nagradama na županijskoj/kantonalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Studenti koji su prošle godine primali stipendiju trebaju dostaviti samo prijavni obrazac kao i potvrdu o upisu na narednu godinu i onaj dokument kod kojeg je došlo do nekih promjena. Ovime ne znači da će takvi studenti automatski dobiti stipendije nego će se ponovno bodovati kao i svi drugi kandidati. HKD Napredak Podružnica Vitez će dodijeliti stipendije prema prispijeću sredstava u fond – ove godine 15 stipendija – a visina stipendije iznosi 100 KM mjesečno (10 godišnjih rata). Natječaj ostaje otvoren do 30. listopada 2010. godine. Prijave se dostavljaju na adresu HKD Napredak, podružnica Vitez, ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1, 72250 Vitez – HRVATSKI DOM preporučenom poštom ili osobno s naznakom za Fond za stipendiranje studenata. Natječaj, kao i rezultati bit će objavljen na web stranici HKD-a Napredak, podružnica Vitez www.hkdnapredak.com i na oglasnoj ploči općine Vitez. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Rezultati natječaja bit će objavljeni do 15. studenog 2010. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 030/711-455.