Nastupna posjeta Vojnog atašea Republike Čile Ministarstvu odbrane BiH

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš primila je 17.05.2016. godine u nastupnu posjetu vojnog atašea Republike Čile brigadira Eduardo Alberto Gonzales Goncalves, sa kojim je razgovarala o bilateralnoj odbrambenoj saradnji Bosne i Hercegovine i Republike Čile.

Ministrica Pendeš je izrazila zadovoljstvo zbog posjete brigadira Gonzalesa, pri čemu je podsjetila da je, na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju u oblasti odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Čile od jula 2014. godine, bilateralna saradnja predviđena u 13 područja u oblasti odbrane. Također, ministrica Pendeš je naglasila i doprinos Čileanskog kontingenta Oružanih snaga u BiH, koji se trenutno sastoji od 15 pripadnika raspoređenih u Banja Luci i Butmiru. Tokom razgovora, ministrica Pendeš je istakla i značaj bilateralne saradnje sa Centrom za obuku za operacije podrške miru  (PSOTC) OS BiH, kao jednim od najrespektabilnijih centara za obuku za mirovne operacije.

 

Tokom sastanka razgovarano je i o učešću pripadnika OS BiH u mirovnim operacijama u svijetu, procesu deminiranja i rješavanju viškova naoružanja, pomoći civilima i civilnim organima vlasti i drugim aktivnostima u MO i OS BiH, pri čemu je ministrica Pendeš još jednom izrazila zahvalnost na angažmanu OS Republike Čile tokom katastrofalnih poplava koje su zadesile BiH u maju 2014. godine. Na kraju, ministrica Pendeš je naglasila da su prioriteti Bosne i Hercegovine, a samim tim i Ministarstva odbrane BiH, „evropske i evroatlantske integracije – NATO i EU“, a da su „naši zajednički ciljevi: mir, stabilnost i sigurnost, kao osnov za dalji ekonomski razvoj.“

 

Brigadir Gonzales je dao podršku aktivnostima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, pri čemu su istaknuta očekivanja za još bolju saradnju u narednom periodu.