Nakon puno desetljeća u Petrinji se gradi nova tvornica

U Petrinji se ne grade još od prije rata. Gradile su se kuće, ugostiteljski objekti, crkve, trgovački centri, ali nove tvornice od temelja do krova ne.I evo sada niče jedna.

Ako se provezete cestom pored buduće Poslovne zone Mošćenica – Poljana koja je pred završetkom prema Sisku, s lijeve strane na jednoj livadi možete vidjeti veliku građevinsku dizalicu koja podiže i slaže betonske stupove i konstrukciju buduće tvornice. Prve nakon dugo vremena.

Podsjetimo: Poslovna zona je rasprodana privatnim investitorima koji će na njoj graditi svoje poslovne prostore.

Ova tvornica što se gradi je bosanskoherecegovačka tvrtka iz Nove Bile kod Travnika „Palavra“(specijalizirana za proizvodnju furnira) , investicija vrijedna osam milijuna eura, a zaposlit će i preko 100 ljudi u početnoj fazi.

U svakom slučaju, ovakva scena izgradnje tvornice nije viđena desetljećima.

(Izbor: ps-portal.eu)