Najava pojačanih PDV kontrola

Obzirom da već duži vremenski period mali i srednji obveznici u BiH iskazuju povećane zahtjeve za povrat PDV-a i poreski kredit, Sektor za poreze će nakon obrade podnesenih poreskih prijava za mjesec mart 2017. godine, izvršiti pojačan inspekcijski nadzor PDV malih i srednjih obveznika koji su u prethodnim poreskim periodima iskazali u PDV prijavama zahtjeve za povrat PDV-a i poreski kredit.

 

Naime, na nivou UINO formiraće se tim od većeg broja inspektora koji će u svim regionalnim centrima izvršiti dodatni inspekcijski nadzor provjera osnovanosti iskazivanja zahtjeva za povrat PDV, odnosno poreskog kredita.

Pozivamo poreske obveznike da pripreme svu potrebnu dokumentaciju i evidencije kako bi se pomenuti inspekcijski nadzor efikasnije proveo.