Na Vlašiću III. Susret katedri za računovodstvo zemalja regije

Danas, u 17,00 sati, prodekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prof.dr.sc. Igor Živko otvorit će III. Susret katedri za računovodstvo zemalja regije pod nazivom “Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama Jugoistočne Europe – izazovi reformi”.
Skup se održava 14.-16.7.2016. godine u prostorima Eko Fis Vlašić. U prvom dijelu skupa planirana je znanstvena konferencija na kojoj će biti izložen 21 rad, sudjeluje 47 autora, a radovi će biti objavljen u Zborniku radova. Drugi dio skupa održava se u formi okruglog stola na kojem će govoriti Jelka Miličević, ministrica financija F BiH o aktualnosti reformi i doc.dr.sc. Miro Džakula ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Na skupu će sudjelovati predstavnici Ekonomskih fakulteta regije i predstvanici profesionalnih računovodstvenih tijela.

(Radio Vitez)