Mujezinović traži podatke o privatiziranim poduzećima

Radi iznalaženja rješenja koje bi svim uposlenicima nekadašnjih poduzeća u državnom vlasništvu kojima do trenutka privatizacije nije bio uvezan staž omogućilo ravnopravan položaj u procesu njegovog uvezivanja te stvaranja uvjeta za izmirenje doprinosa za MIO, premijer FBiH Mustafa Mujezinović uputio je zahtjev direktorima Agencije za privatizaciju u FBiH Enesu Ganiću i Federalnog zavoda MIO Zijadu Krnjiću, od kojih traži da ove dvije federalne institucije do 31. siječnja, dostave Vladi FBiH pregled svih privatiziranih poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, po svim metodama prodaje, uključivši i malu privatizaciju. Također, potrebno je, na osnovu početnih bilanci svakog poduzeća, dostaviti analitički prikaz ugovorene obveze izmirenja potraživanja po osnovu doprinosa za MIO.

Ovo je neophodno da bi na osnovu jasnog i preciznog uvida bilo moguće sagledati dugovanja svakog privatiziranog poduzeća prema Federalnom zavodu MIO, te utvrditi čija je ugovorna obveza (kupca ili prodavca) njihovo izmirenje. Dostavljeni pregled će uz to na jednom mjestu dati ukupan iznos dugovanja poduzeća prema MIO-u, što je osnova za sveobuhvatan i jedinstven pristup u rješavanju ovog aktualnog problema.

(FTV)